تماس با مدیریت انطباق

قبل از ارسال گزارش لطفا به موارد زیر توجه فرمائید

گزارش شما از هر یک از شرکت های همکار و تابعه گروه صنعتی ایران خودرو دیزل مانند شرکت ستاره ایران ، گواه ، ایدم ، ومکو و ... کاملا محرمانه خواهد بود، شما اختیار دارید بدون ذکر نام و ایمیل، گزارش خود را ارسال نمایید در صورت تمایل می توانید جهت ارتباط بیشتر نام و ایمیل خود را وارد کنید ارائه اسناد برای گزارشات ، باعث تسریع در روند رسیدگی خواهد بود
لطفا دقت نمائید تا گزارشات ، مختصر و مفید و با رعایت شئونات اخلاقی و طبق فایل پیوست شده ذیل ارسال گردد