تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در شرکت ایران خودرو دیزل تعریفی از کار خلاقی است که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجام می شود . فرایند تحقیق و توسعه در این شرکت عبارت از شناسائی نیازها یا استعدادها ، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش ، طراحی ، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است . فعالیت های علمی تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو محصول به همراه دارد ، یکی معلومات و دانش و دیگری تکنولوژی و فن است. تغییر نیازها و سلیقه های مشتریان، رشد سریع تکنولوژی، رقابت با شرکتهای داخلی و خارجی جهت جذب بازار، همچنین کاهش و رکود تدریجی نظریه ها و عقیده های درون سازمانی ایجاب می کند که یک شرکت در قالب یک سیستم مدیریتی قوی و کارآمد همیشه به فکر بهینه و به روز کردن و گسترش فرآیندهای کنونی و ایجاد فرآیندهای جدید کاری باشد. در حال حاضر قسمت عمده این وظایف در ایران خودرو دیزل در قالب یک فرآیند مدیریتی به عهده دایره تحقیق و توسعه می باشد این وظایف در مسیری است که پیش از اینکه سایر شرکتها اقدام به تولید و عرضه محصولات یا خدمــــات جدید بنمایند، شرکت ایران خودرو دیزل بتواند محصولات جدیدی در زمان مناسب به بازار ارائه نماید، کیفیت محصولات و خدمات را بهبود بخشد و هزینه تولید یا خدمت را کاهش دهد.

برای ارائه پیشنهادها، طرح­های تحقیقاتی و همکاری پژوهشی؛ با مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تماس بگیرید. اطلاعات تماس را می­توانید در بخش «تماس با ما» بیابید.