سایتهای مرتبط

گروه صنعتی ایران خودرو (https://www.ikco.ir/fa)

وزارت صنعت، معدن و تجارت (https://www.mimt.gov.ir)

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (http://www.idro.ir/fa-ir/Pages/mainpage.aspx)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای (http://rmto.ir/Pages/Home.aspx)

سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور (http://imo.org.ir)

اتحادیه سازمان‏های حمل و نقل همگانی کشور (www.upto.ir)

اتحادیه اتوبوسرانی­های شهری کشور (www.uicb.ir)

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران (http://bus.tehran.ir)

پایگاه نوسازی ناوگان فرسوده (http://www.nosazi.org)