سهامداران

سهامدار/دارنده درصد
شرکت سرمایه گذاری سمند – سهامی خاص ۲۴٫۱۷۰
شرکت ایران خودرو ۲۳٫۳۹۰
سایر ۵۲٫۴۴