مأموریت

شركت ايران خودرو ديزل براساس دستورات الهی با هدف ارزش آفريني براي ذينفعان و بر پایه سبد سوخت کشور، انواع خودروهاي تجاري را با همکاری شرکای خود طراحي، توليد و عرضه مي‌نمايد و با نوآوري مداوم و بهره‌برداري از كليه ظرفيت‌هاي انساني و دانش فني گروه ايران خودرو ديزل ، نقشي فعال در توسعه ناوگان حمل و نقل كشور ايفا نموده و تولیدات خود را در بازارهای هدف صادراتی ارائه می نماید.