مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت ایران خودرو دیزل


آگهی مزایده۰۲-۹۹

مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت ایران خودرو دیزل
تماس: ۲-۰۲۱۵۱۲۴۲۰۹۱  
برای اطلاعات بیشتر روی لیست زیر کلیک نمایید.
 لیست اقلام مازاد شرکت ایران خودرو دیزل
  
ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت ایران خودرو دیزل

ikd_co@  نشانی جامعه مجازی ایران خودرو دیزل